Toimintaterapia

Toimintaterapia


Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka perustana on asiakkaalle tehty kuntoutussuunnitelma. Terapiassa laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet ja kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti.

Toimintaterapia perustuu asiakkaalle mielekkään toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan, hänen lähiympäristönsä ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen tavoitteena merkityksellinen ja toimiva arki. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan toimintakykyä, päivittäistä elämää ja arjessa selviytymistä. Toimintaterapialla pyritään edistämään, vahvistamaan, ylläpitämään asiakkaan valmiuksia, taitoja ja toimintakykyä, mahdollistamaan osallistuminen sekä vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin.

Terapia voi toteutua osaksi tai kokonaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä, vastaanotolla tai etäterapiana.

Lähetteen toimintaterapiaan voi saada terveyskeskuksesta, keskussairaalasta tai erityishuoltopiiristä. Toimintaterapian kustantaa usein Kela, kaupunki, kunta, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.


Kelan kuntoutus

Tietoa Kelan etuuksista:

https://www.kela.fi/kuntoutuspalvelut

https://www.kela.fi/vammaistuki-lapselle

https://www.kela.fi/matkat

https://www.kela.fi/palvelu-ja-asiointipisteet

https://www.kela.fi/palvelunumerot

Käy tutustumassa Kelan sivuihin ja tarvittaessa ota yhteyttä oman alueesi palvelupisteeseen, jotta saat ajantasaista tietoa Kelan palveluista.

Luo kotisivut ilmaiseksi!